مدارک و گواهی نامه ها Certificates
-
تاریخ
امتیاز
مدت دوره
عنوان دوره
1392/09/14
80
32(ساعت)
اصول و روش هاي برنامه نويسي شي گرا
1392/12/08
84
60(ساعت)
#Programming in C
1393/03/22
84
50(ساعت)
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
1393/08/22
78
110(ساعت)
Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
1393/11/30
87
70(ساعت)
Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases
1394/03/21
85
60(ساعت)
Developing Windows Azure and Web Services
1394/03/21
83
382(ساعت)
دوره جامع برنامه نویسی تحت وب
1393/06/14
92
30(ساعت)
+Network
1393/09/11
100
60(ساعت)
CEH ) Certified Ethical Hackers )
1393/07/16
90
50(ساعت)
Windows 8,Configuring
1393/05/09
85
50(ساعت)
Installing and Configuring Windows Server 2012
1393/11/01
100
50(ساعت)
Administering Windows Server 2012
1393/12/23
100
40(ساعت)
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
1394/03/16
94
60(ساعت)
CCNA
1394/06/14
96
70(ساعت)
کاربردي CWNA
1394/07/29
100
15(ساعت)
کارگاه آموزشي MikroTik
1394/06/25
100
25(ساعت)
کارگاه آموزشي مجازي سازي Virtualization
1394/07/29
96
360(ساعت)
دوره جامع مهندسي شبکه
1395/03/03
97
70(ساعت)
VOIP
1395/08/07
90
40(ساعت)
(UTM (Kerio Control
1395/08/13
94
60(ساعت)
دوره جامع عکاسی و نورپردازی تخصصی و استودیویی
1396/11/18
80
80(ساعت)
برنامه نویسی تخصصی Android موبایل توسط C#.NET Xamarin
1390/02/22
100
10(ساعت)
Information security management system(ISMS)ISO 27001
1395/02/21-22
100
2(روز)
شرکت در نخستین مسابقه سراسری برنامه نویسی دانشجویی ACM
1392/09/25
96
28(ساعت)
top notch fundamentals
1390/12/24
100
10(روز)
مربیگری درجه 3 تكواندو