نصیر رضایی نژاد

نصیر رضایی نژاد

مدیرعامل شرکت ساناپردازآروندشیراز

کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس

آدرس : استان فارس، شهر شیراز

جنسیت : مرد / مجرد

تاریخ تولد : 1358